top of page

Kích thước kẹp: 140 x 1000 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh săt: 10 x 35 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 17.8 mm;

Lực kẹp tối đa: 550 kg

- 6/T

THT1321401 - Kẹp Gỗ Chữ F 140 x 1000mm

bottom of page