top of page

Kích thước kẹp: 80 x 300 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh săt: 6 x 22 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 13.5 mm;

Lực kẹp tối đa: 270 kg

- 20/T

THT1320801 - Kẹp Gỗ Chữ F 80 x 300mm

bottom of page