top of page

Kích thước kẹp: 50 x 200 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh săt: 5 x 15 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 11mm;

Lực kẹp tối đa: 170 kg

- 50/T

 

THT1320502 - Kẹp Gỗ Chữ F 50 x 200mm

bottom of page