top of page

Kích thước kẹp: 50 x 150 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh săt: 5 x 15 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 11mm;

Lực kẹp tối đa: 170 kg - 50/T

THT1320501 - Kẹp Gỗ Chữ F 50 x 150 mm

bottom of page