top of page

Bộ 25 cái đầu cắm gồm:

1 đầu ratchet vặn 1/2" DR.,45T.

18 đầu cắm 1/2" size: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm;

1 khớp nối  1/2" DR.;

2 thanh mở 1/2" DR. size 125mm & 250mm;

2 đầu cắm spark plug: 16mm & 21mm;

1 thanh trượt chữ T 1/2" *250mm.

Chất liệu: CV (50BV30), chịu nhiệt.

Đóng gói theo quy cách Total BMC+ hộp màu

4/T

THT121251 - Bộ 25 cái socket (1/2 inch) & cần 2 chiều

bottom of page