top of page

Size: 36 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-Mo,

Sử dụng cắt cáp nhôm và đồng,

Không sử dụng cắt CASR, dây thừng, dây thép,

Vùng cắt: 500mm² - 2/T

THT115366 - Kềm Cắt Cáp Điện

bottom of page