top of page

Size: 24 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-Mo,

Chịu nhiệt, cắt cạnh,

Sử dụng cắt cáp nhôm và đồng,

Không sử dụng cắt CASR, dây thừng, dây thép,

Vùng cắt: 240mm² - 6/T

THT115246 - Kềm Cắt Cáp Điện

bottom of page