top of page

Size: 10 inch, Thép carbon 55#, đen bóng - 36/T

THT115102 - Kềm Cắt Cáp Điện Đầu Lớn

bottom of page