top of page

Size: 8'', chất liệu lưỡi: Cr-v,

Đen bóng, tay cầm hai màu,

Có 1 khóa ở cuối tay cầm,

Đóng gói bằng thẻ trượt

THT11386 - Kềm Cộng Lực Mini

bottom of page