top of page

Hai piston, hiệu suất cao,

Lượng cung cấp tối thiểu: 3oz / 40 lần,

Chất lượng Đài Loan
Dung tích: 600CC / 21 Oz,

Cách nạp: 14Oz Cartridge / 600CC Bulk,

Áp suất làm việc: 3600psi, Áp suất nổ: 6000psi,

Chất liệu: ống thép + nhôm đúc 1.2mm,

 

Phụ kiện Chuẩn:
1  Ống nylon mềm cao áp 1/2''
1 Trục Đai kim loại
Đóng gói bằng hộp màu - 10C/T

THT111062 - Súng Bơm Mỡ

bottom of page