top of page

Con đội 50 tấn,  Chiều cao tối thiểu: 300 mm,

Chiều cao tối đa: 480 mm, Chiều dài di chuyển: 185 mm,

Trọng lượng 32.2 kg

THT109502 - Con Đội

bottom of page