top of page

Con đội 12tấn,  Chiều cao tối thiểu: 230 mm,

Chiều cao tối đa: 465 mm, Chiều dài di chuyển: 235 mm,

Trọng lượng 7.4 kg

THT109122 - Con Đội

bottom of page