top of page

Con đội 10 tấn,  Chiều cao tối thiểu: 230 mm,

Chiều cao tối đa: 372 mm, Chiều dài di chuyển: 230 mm,

Trọng lượng 6.5kg

THT109102 - Con Đội

bottom of page