top of page

Con đội 4 tấn,  Chiều cao tối thiểu: 194 mm,

Chiều cao tối đa: 372 mm, Chiều dài di chuyển: 178 mm,

Trọng lượng 3.3 kg

THT109042 - Con Đội

bottom of page