top of page

Con đội 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 135 mm,

Chiều cao tối đa: 410 mm,

Chiều dài di chuyển: 275 mm,

Trọng lượng 16 kg

THT10832 - Con Đội Cá Sấu

bottom of page