top of page

Kích đội 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 150mm,

Chiều cao tối đa: 530 mm,

Chiều dài di chuyển: 380 mm,

Trọng lượng 19.6 kg

THT10831 - Con Đội Cá Sấu

bottom of page