top of page

Con đội 2 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 140 mm,

Chiều cao tối đa: 340 mm,

Chiều dài di chuyển: 200 mm,

Trọng lượng 8.7 kg

THT10821 - Con Đội Cá Sấu

bottom of page