top of page

Kích đội 10 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 160mm,

Chiều cao tối đa: 560 mm,

Chiều dài di chuyển: 400 mm,

Trọng lượng 146 kg

THT10810L - Con Đội Cá Sấu

bottom of page