top of page

Kích đội 5 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 150mm,

Chiều cao tối đa: 560 mm,

Chiều dài di chuyển: 410 mm,

Trọng lượng 87 kg

THT10805L - Con Đội Cá Sấu

bottom of page