top of page

Size: 36mm,

chiều dài: 230 mm,

chất liệu thép: CR-V, DIN7444.

Chịu nhiệt cao.

Đóng gói thùng carton

THT104041 - Cờ lê 41x230mm

bottom of page