top of page

Size: 32mm,

chiều dài: 190mm,

chất liệu thép: CR-V, DIN7444.

Chịu nhiệt cao.

Đóng gói thùng carton

THT104032 - Cờ lê 32x190mm

bottom of page