top of page

Đường kính cắt tối đa: 12mm, Size: 8'' - 60/T

THT0109 - Kéo Cắt Tỉa Cành Cây

bottom of page