top of page

Đầu tuýp lục giác 1/2 inch, 21MM
Chất liệu: thép CR-V (50BV30),
Chịu nhiệt, mạ crôm
Đóng gói bằng móc  nhựa

THSPS12216 - Đầu tuýp lục giác 1/2 inch 21mm

bottom of page