top of page

Đầu tuýp lục giác 1/2 inch, 16MM
Chất liệu: thép CR-V (50BV30),
Chịu nhiệt, mạ crôm
Đóng gói bằng móc  nhựa

THSPS12166 - Đầu tuýp lục giác 1/2 inch 16mm

bottom of page