top of page

Dung tích bình xịt: 16L,

Cần kích hoạt Y,

điều cỉnh vòi phun từ phun mạnh đến phun sương.

Thùng xịt lớn được thiết kế đặc biệt để phun các khu vực rộng lớn.

Đóng gói trong hộp màu

THSPP4161 - Bình xịt 16L

bottom of page