top of page

Với 7 ngăn kéo
Kích thước tổng thể của tủ công cụ: 765x465x812mm
Kích thước chung bao gồm bánh xe :765x465x976mm
Kích thước bánh xe lăn: 5 "* 2"
Với 5 ngăn kéo có kích thước: 536x410x74.5mm
Với 2 ngăn kéo có kích thước: 536x410x153.5mm

THRC01071 - Xe Đựng Công Cụ

bottom of page