Bộ 3 đầu tuýp lục giác
Chất liệu: thép CrMo
Kích thước: 17,19,21mm
Chịu nhiệt
với vỏ bọc nylon, trán lớp màu trên đầu tuýp
Được đóng gói bởi hộp nhựa BMC

THMLNS031 - Bộ 3 đầu tuýp lục giác