top of page

Chất liệu bằng nhôm, có 5 bậc thang
Khoảng cách giữa hai bậc thang: 219mm
Khoảng cách giữa bậc trên cùng và tay cầm: 611mm
Khoảng cách từ mặt đất đến bậc trên cùng: 1097mm
Kích thước của bậc trên cùng: 260x250x30mm.

Sức tải tối đa: 150kg

THLAD06051 - Thang Xếp

bottom of page