top of page

Bộ 25 dụng cụ cầm tay gồm:

1 cái kiềm kết hợp 7"
1 cái kiềm cắt chéo 6"
1 cái vặn có thể điều chỉnh 8"
1 cái thước dây thép 3mx16mm 
1 cái chuôi có nam châm 100mm
20 cái đầu vít size:
Size:SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Hộp bên ngoài bằng nhựa cao cấp - 10/T

THKTHP90256 - Bộ 25 Dụng Cụ Cầm Tay

bottom of page