top of page

Bao gồm:

1 thước cuộn 3x16mm,

1 tua vít Phillips  5x100mm (PH1),

1 tua vít rãnh 5x100mm (SL5.5),

1 mỏ lếch điều chỉnh 8 inch,

1 kềm cắt mỏ dài 6 inch,

1 kềm răng 7 inch,

1 dao rọc,

1 tua vít thử 190mm.

10/T

THKTHP90086 - Bộ 8 Dụng Cụ Cầm Tay

bottom of page