top of page

Bộ 142 cái công cụ kết hợp:

Phần 1/2" Dr. gồm: 19 đầu cắm lục giác:

8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm;

5 đầu cắm ngôi sao 1/2": E10 12 14 16 20;

1 cầm tay linh hoạt 1/2" 375mm;

1 vặn ratchet 45T;

2 thanh mở 1/2": 75mm (3") & 250mm(10");

1 khớp nối 1/2" Dr.;

1 điều hợp 3 cách 1/2" (f)*3/8"(M);

2 đầu cắm spark plug 1/2" Dr. 16mm & 21mm;

1 tay cầm chữ L 1/2"*10".

Phần 3/8"Dr. gồm: 15 cái đầu cắm 3/8" 12pt:

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22;

1 vặn ratchet 3/8" 45T;

2 thanh mở 3/8":75mm (3") & 150mm(6");

1 khớp nối 3/8".

Phần 1/4" Dr. gồm: 26 cái đầu cắm 1/4"*25mm:

PH0-PH1-PH2-PH3

PZ0-PZ1-PZ2-PZ3

SL4-SL5.5-SL7

H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10,

T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H;

1 đầu giữ;

9 đầu cắm lục giác 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10;

10 đầu cắm ngôi sao E4 5 6 7 8;

1 vặn ratchet 1/4" 45T;

3 thanh mở 1/4": 50mm(2"), 100mm(4") & 150mm(6");

1 khớp nối 1/4" Dr.;

1 điều hợp 3 cách 3/8"(F)*1/4"(M);

1 tay cầm quay 1/4"*150mm;

1 thanh mở linh hoạt 1/4" *150mm.

Dụng cụ khác

- 1/T

THKTHP21426 - Bộ 142 Công Cụ Kết Hợp

bottom of page