top of page

1 Cái 8Oz búa nhổ đinh - 1 Cái 6" kềm răng
1 Cái 6" kềm mỏ dài.-  1 Cái SL5.5*100 tua vít
1 Cái PH1*100 tua vít - 1 Cái tua vít thử
1 Cái 8" đầu vặn - 1 Cái 3M thước cuộn
1 Cái khung cưa sắt nhỏ
9 Cái chìa lục giác 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM
1 Cái 100mm mũi từ - 20Cái mũi vít
Size:SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6  
1 Cái dao rọc - 10Cái lưỡi dao
6 Cái 1/4" đầu tuýp lục giác 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 11mm - 1 Cái 4-6mm(25mm) đầu nối
10 Cái 4*30 đinh ốc - 10 Cái 5*50 đinh ốc
10 Cái 4.2*19 self-tapping screw - 10 Cái 4.2*38 self-tapping screw
10 Cái 5.5*32Hex Self drilling screw
10 Cái 5.5*50Hex Self drilling screw. 4/T

THKTHP21176 - Bộ 117 công cụ

bottom of page