top of page

Bao gồm: 1 Cái 1/2" đầu vặn, 45T
18Cái 1/2" đầu tuýp lục giác: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
1 Cái 1/2" thanh linh động:250mm(10")
1 Cái 1/2" Dr. khớp nối
2 Cái đầu cắm Spark plug 1/2"Dr.16MM&21MM 
1 Cái 1/2"*3/8" đầu nối 3 chiều 
1 Cái 1/4" ratchet đầu vặn,45T
13Cái 1/4"đầu tuýp lục giáct:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 Cái 1/4" thanh mở linh động:100mm(4")
1 Cái 1/4" thanh trượt chữ T
1 Cái 1/4" Dr. khớp nối
8 Cái cờ lê kết hợpr:6-8-10-12-14-15-17-19MM
1 Cái 300g búa  
1 Cái 7" kềm răng
1 Cái 6" kềm cắt mỏ dài
1 Cái SL6.5*100 tua vít
1 Cái PH2*100 tua vít
14Cái mũi vítt:T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
9 Cái chìa lục giác 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM. 4/T

THKTHP20776 - Bộ 77 công cụ

bottom of page