top of page

Bộ 14 đầu tuýp loại E gồm:
5 đầu tuýp 1/4 inch: E4-5-6-7-8
5 đầu tuýp 3/8 inch:  E10-11-12-14-16
4 đầu tuýp 1/2 inch: E18-20-22-24
Chất liệu: CR-V (50BV30),

được xử lý nhiệt plated mạ crôm.

Được đóng gói bởi hộp nhựa BMC

THKTETS0114 - Bộ 14 đầu tuýp loại E

bottom of page