top of page

Chất liệu: 50BV30

Mạ crôm và chịu nhiệt - 120/T

THHUJ1141 - Đầu Nối Lắc Léo 1/4''

bottom of page