top of page

Chất liệu: 50BV30

Mạ crôm và chịu nhiệt - 60/T

THHUJ1121 - Đầu Nối Lắc Léo 1/2''

bottom of page