top of page

Size: 7"/180mm,

Chất liệu: Taiwan SK5 7TPI,

Răng cưa chịu nhiệt - 48/T

THFSW1806 - Cưa Tay Dạng Xếp

bottom of page