top of page

Kích thước:4"(100mm),

Chất liệu 40Cr, chiệu nhiệt,

Mạ crôm - 60/T

THEB14041 - Thanh Nối Mở Tuýp 1/4''

bottom of page