- CHIỀU CAO KHI MỞ : 3.8 M

- CHIỀU CAO KHI ĐÓNG : 0.91 M

- TRỌNG LƯỢNG : 11.5 KG

- KHẢ NĂNG TẢI LỚN NHẤT : 150 KG

- ĐỘ DÀY CHÂN THANG : 1.3 - 1.5 MM

 

THANG XẾP