top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1300 W,  

Tốc độ đập: 3800 bpm; lực đập: 20J;

Kèm theo  2 mũi đục 17mm;

Đóng gói trong thùng có lớp mould. TL: 10.8kg

TH213006 - Máy Đục Bê Tông

bottom of page