top of page

Chất liệu súng bằng nhựa
Phù hợp  dùng với các model của Total: TGT11316,TGT11356,
TGT11226,TGT11246,

TGTSG026 - Súng Xịt Rửa

bottom of page