top of page

Đường kính con lăn:2.5mm,

Chiều dài dây cước: 4M
Phù hợp để gắn với máy cắt cỏ dùng xăng TOTAL, model TP445441.

Đóng gói trong túi nhựa - 50/T

TGTLS2541 - Đĩa Cắt Cỏ Bằng Cước

bottom of page