top of page

Đường kính con lăn: 2.0mm,

Chiều dài dây cước: 5M
Phù hợp để gắn với máy cắt cỏ dùng xăng TOTAL, model TP425381

Đóng gói trong túi nhựa - 50/T

TGTLS251 - Đĩa Cắt Cỏ Bằng Cước

bottom of page