top of page

Chiều dài: 5 Mét - Chất liệu: PVC
Phù hợp dùng với các model của Total:

TGT11316,TGT11356,
TGT11226,TGT11246,

TGTHPH526 - Vòi Xịt Rửa Áp Suất Cao

bottom of page