top of page

Đường kính lưỡi:230mm(9")
Gồm có 3 lưỡi cắt
Phù hợp để gắn với máy cắt cỏ dùng xăng TOTAL, model TP445441.

Đóng gói trong túi nhựa 50/T

TGTBCB91 - Lưỡi Cắt Bụi Rậm

bottom of page