top of page

Áp lực làm việc:  90Bar,

Áp lực tối đa cho phép: 120Bar,

Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min, dây dài 5m,

Công suất: 1300W,

Điện áp: 220V~50Hz. TL: 5kg

TGT11316 - Máy Xịt Rửa

bottom of page