top of page

Điện thế:  220-240V~50Hz,

Dây đồng, motor từ (không chổi than),

Công suất: 1500W, Áp suất tối đa: 100Bar (1450PSI), lượng thổi: 6.0L/p,

Kèm theo 1 bộ xịt rửa, 1 dây 8M.

Đóng gói trong họp màu

TGT11236 - Máy Xịt Rửa

bottom of page