top of page

Kích thước: 6 x 19 mm,

Kèm theo 6 lưỡi, trọng lượng: 256g
48/T

TG5126101 - Dao Cắt Tiện Dụng

bottom of page