top of page

Kích thước: 100 mm x 18 mm,

Kèm theo 6 lưỡi, trọng lượng: 220g - 48/T

TG5121806 - Dao Rọc Giấy

bottom of page