top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 130 W,

Tốc độ không tải: 10000-32000 v/p;

Kích thước cốt mài: 3.2mm ;  

Tốc độ có thể thay đổi cho công việc khác nhau,

Kèm theo 100 phụ kiện với 1 trục dẻo đàn hồi tốt;  TL: 1.4kg

TG501032 - MÁY MÀI KHUÔN MINI

bottom of page